Home

De Creative Challenge Call was een regeling van de ministeries van Economische Zaken (EZ) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Een oproep aan het bedrijfsleven binnen en buiten de creatieve industrie, maar ook aan brancheorganisaties en andere netwerken om te komen met projectvoorstellen die nieuwe, kansrijke bruggen slaan tussen creatieve sectoren en andere delen van het Nederlandse bedrijfsleven.

Op deze plaats wordt de balans opgemaakt van de Creative Challenge Call. Negenendertig projecten gingen aan de slag met het vormen van netwerken tussen de creatieve sector en het reguliere bedrijfsleven. Voor velen een unieke kans, die heeft geleid tot vruchtbare kruisbestuivingen. Waar bij het opzetten van de regeling nog werd gedacht in twee gescheiden werelden van Cultuur en Economie, zijn deze twee gebieden meer met elkaar verweven geraakt. De Creative Challenge Call en in bredere zin het programma Cultuur en Economie lijken in deze ontwikkeling als katalysator gefungeerd te hebben. Deze website is een plek waar voorbeelden en organisaties zijn te vinden die de verbinding tussen cultuur en economie leggen.

Je hebt Flash Player nodig om de fotos te zien.